derest - pavel novák


PAVEL NOVÁK
Narozen: 27. července 1953 v Šumperku.
Žije a pracuje v Jablonném nad Orlicí

Autor, jehož doménou je práce se dřevem a sám se považuje
v prvé řadě za truhláře, přesahuje výrazně hranice svého oboru. Jako
profesionál se významně podílel od 70. let do počátku 90. let 20. století
na podobě nábytkové kultury u nás ve výrobním družstvu Dřevotvar
Jablonné nad Orlicí (zakázková a sériová výroba) a zároveň patřil
jako přední odborník na práci se dřevem k vyhledávaným spolupracovníkům
architektů, firem a progresivních tvůrčích skupin, které v 80. letech
20. století u nás prosazovaly nové tvarosloví nábytkového designu
ovlivněné postmoderní estetikou (např. ATIKA a GENIUS LOCI).
Jeho erudice v nábytkářském oboru vedle toho zahrnuje i činnost restaurátorskou.

Pavel Novák vytvářel a vytváří také samostatné objekty, u nichž
dominuje zejména akcent na práci s barevným mořením dřeva. Inklinace
k výtvarné hře spolu s vrcholně zvládnutým řemeslem a hlubokou
úctou k materiálu vytváří v jeho objektech zvláštní napětí. Jeho
práce tedy nejsou samoúčelnou výtvarnou hrou: funkčnost a dokonalé
řemeslné zpracování jsou pro něho základním předpokladem
a požadavkem jejich vytváření. Jejich výraz je umocňován provokujícími
protiklady hry a konvence, hry a řemesla. Novákovy objekty tak
dnes již tvoří nepřehlédnutelnou a sympatickou řadu nevšedních nábytkových
objektů, jež nás lákají k laskavému používání nejen svou
funkčností, ale také jemnou noblesou.

Anežka Šimková